ד"ר אבינועם רוזנק - אמונה לאחר השואה: הגות יהודית לאחר אושוויץ

ד"ר אבינועם רוזנק - הפקולטה למדעי הרוח

כיצד הגיבה ההגות היהודית למשבר האמונה שצמח לאחר השואה? המפגש יכלול מפגש עם כמה תפיסות פוסט-שואתיות.