ד"ר אבינועם רוזנק - ציונות ומשבר הדת: מסע לעולמו הרוחני של הרב קוק

ד"ר אבינועם רוזנק - הפקולטה למדעי הרוח

 

המאבק בין דת ומדינה ובין יהדות לדמוקרטיה הוא מאבק מוכר. עיון במשנתו של הרב קוק יכול לעורר את המחשבה על אפשרויות של זיקות אחרות בין העולם החילון לעולם הדת -  ונתחקה אחר כיוונים אלה.