ד"ר ניקול הוכנר -האם רעיונות יכולים לשנות מציאות?

​​​​​​​ד"ר ניקול הוכנר - התכנית ללימודי תרבות, המחלקה למדע המדינה, הפקולטה למדעי החברה

האם רעיונות הצליחו לשנות מציאות הפוליטית? או שאין מציאות ללא תפיסות רעיוניות?