ד"ר אבינועם רוזנק - מהי אהבה? והמפגש של העולם הדתי עם הפילוסופיה

ד"ר אבינועם רוזנק - הפקולטה למדעי הרוח

 

היכרות עם הבעיות היסודיות של הדת במפגשה עם טיעונים פילוסופיים וכיצד אלה מקבלים ביטוי בדיאלוג "המשתה" של אפלטון.

ההרצאה תעמוד על ההשלכות של המשבר ועל התבטאויותיה בהגות היהודית.