האוניברסיטה העברית לנוער

האוניברסיטה העברית לנוער פועלת להעצמה ולהעמקה של מעורבות האוניברסיטה בקהילה ולחשיפת אוצרות הידע והרוח האצורים והנוצרים בין כתליה.

אנו מציעים מגוון פעילויות מאתגרות, מרחיבות אופקים ומלהיבות אשר מדביקות רבים "בחיידק" הסקרנות. פעילויות אלו מפגישות ילדים ונוער עם חזית המחקר המדעי, מעניקות כלים לניתוח בקורתי וחשיבה יצירתית ומעודדות צעירים לרכישת השכלה גבוהה בכלל ובמקצועות המדעיים והטכנולוגיים בפרט

פעולות האוניברסיטה העברית לנוער מתקיימות בשיתוף פעולה הדוק עם עיריית ירושלים ומנהלת חינוך ירושלים (מנח"י), הקרן לירושלים וקרנות נוספות, הרשות לפיתוח ירושלים (הרל"י) וכן עם משרד החינוך, משרד המדע והטכנולוגיה, משרד רוה"מ ומשרד החוץ, מוסדות המחקר ועילית החברות המובילות את התעשייה בישראל.

שיתוף הפעולה והשיח עם הקהילה הסובבת זוכים להצלחה רבה ואנו שוקדים בכל עת להרחבתם ולהעמקתם.

משימות מרכזיות:

קידום וחיזוק החינוך המדעי-טכנולוגי

בכלל זה, קידום הוראת המדעים הבית ספרית (פיתוח מקצועי למורים, פיתוח תוכניות) ועידוד חשיבה מדעית ו"רוח המדע" בקרב המורים והתלמידים בישראל.

* טיפוח מצויינות ומצטיינים: מתן מענה לתלמידים בעלי נטיה חזקה למדעים, מוטיבציה לימודית ויכולות גבוהות תוך טיפוח מתמיד של ערך המצויינות לכלל התלמידים.

* חשיפה וקירוב ילדים ובני נוער בישראל לתחומי דעת הנלמדים באקדמיה תוך שימת דגש על מדע וטכנולוגיה.

* צמצום פערים והנגשת המדע לפריפריה הגיאוגרפית והחברתית של ישראל. ובכללם, קידום תלמידים ומורים במגזרים ייחודיים (חרדי, ערבי) בתחומי המדע והטכנולוגיה.

* קידום בנות במדע וטכנולוגיה.

* קידום גישות רב -תחומיות ובינתחומיות בחינוך למדע: חיבור בין תחומי ידע מגוונים הנחקרים בין כתלי האוניברסיטה העברית; מדעי הטבע, מדעי הרוח, חקלאות ועוד. גישות בינתחומיות בתוך העיסוק במדעי הטבע לצד חיבורים בין דיסציפלינות (פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, רפואה ועוד).

* קידום מתודות עבודה מרכזיות של התנסות בדגש על החוויה, חשיבות ההתנסות במעבדה Hands-on.

* להוות מטריית-על לעשייה המדעית-חינוכית באוניברסיטה העברית ולהיות גורם מרכז ומתכלל.

 

 

 

מדע וחינוץ בשירות הקהילה - הרשות לקהילה ולנוער

 

לצפייה בתכניות הרשות

.