האוניברסיטה העברית לנוער

האוניברסיטה העברית - אחריות חברתית

האוניברסיטה העברית רואה במעורבותה הציבורית-חברתית כיעד אסטרטגי. ברוח זו, לצד המצוינות במחקר, פועלת האוניברסיטה לרווחת הקהילה, לקידום המצוינות בחינוך ולטיפוח מנהיגות ואחריות חברתית. כאוניברסיטה מהמובילות בעולם, פועלת האוניברסיטה העברית להטמעת הכלים למצוינות בתחום החינוך מתוך ראיית אחריותה לדור העתיד.

 

האוניברסיטה העברית לנוער פועלת להעצמה ולהעמקה של מעורבות האוניברסיטה בקהילה ולחשיפת אוצרות הידע והרוח האצורים והנוצרים בין כתליה.

ברשות מגוון פעילויות מאתגרות, מרחיבות אופקים ומלהיבות אשר מדביקות רבים "בחיידק" הסקרנות. פעילויות אלו מפגישות את הציבור עם חזית המחקר המדעי, מעניקות כלים לניתוח בקורתי וחשיבה יצירתית ומעודדות צעירים לרכישת השכלה גבוהה בכלל ובמקצועות המדעיים והטכנולוגיים בפרט. 

פעולות האוניברסיטה העברית לנוער מתקיימות בשיתוף פעולה הדוק עם עיריית ירושלים ומנהלת חינוך ירושלים (מנח"י), הקרן לירושלים וקרנות נוספות, הרשות לפיתוח ירושלים (הרל"י) וכן עם משרד החינוך, משרד המדע והטכנולוגיה, משרד רוה"מ ומשרד החוץ, מוסדות המחקר ועילית החברות המובילות את התעשייה בישראל.

שיתוף הפעולה והשיח עם הקהילה הסובבת זוכים להצלחה רבה ואנו שוקדים בכל עת להרחבתם ולהעמקתם.

 

 

 

מדע וחינוץ בשירות הקהילה - הרשות לקהילה ולנוער

 

לצפייה בתכניות הרשות

.