אודות

האוניברסיטה העברית לנוער פועלת להעצמה ולהעמקה של מעורבות האוניברסיטה בקהילה ולחשיפת אוצרות הידע והרוח האצורים והנוצרים בין כתליה.

אנו מציעים מגוון פעילויות מאתגרות, מרחיבות אופקים ומלהיבות אשר מדביקות רבים "בחיידק" הסקרנות. פעילויות אלו מפגישות ילדים ונוער עם חזית המחקר המדעי, מעניקות כלים לניתוח בקורתי וחשיבה יצירתית ומעודדות צעירים לרכישת השכלה גבוהה בכלל ובמקצועות המדעיים והטכנולוגיים בפרט

פעולות האוניברסיטה העברית לנוער מתקיימות בשיתוף פעולה הדוק עם עיריית ירושלים ומנהלת חינוך ירושלים (מנח"י), הקרן לירושלים וקרנות נוספות, הרשות לפיתוח ירושלים (הרל"י) וכן עם משרד החינוך, משרד המדע והטכנולוגיה, משרד רוה"מ ומשרד החוץ, מוסדות המחקר ועילית החברות המובילות את התעשייה בישראל.

שיתוף הפעולה והשיח עם הקהילה הסובבת זוכים להצלחה רבה ואנו שוקדים בכל עת להרחבתם ולהעמקתם.

 

 

מדע וחינוץ בשירות הקהילה - הרשות לקהילה ולנוער

.

 

 

חזון

האוניברסיטה העברית לנוער מאמינה בפתיחת צוהר לילדים ובני נוער לחזות ביופי נופיו של המדע כפי שנלמד ונחקר באוניברסיטה העברית בירושלים.

לב העשייה שלנו הינו חיבור ילדים ובני נוער לעשייה מחקרית מדעית והרחבת אופקיהם בתחומי הדעת הנלמדים באקדמיה.

האוניברסיטה העברית לנוער חרטה על דגלה את הערכים הבאים:

* מובילות

מובילות למצויינות אקדמית- טיפוח תלמידים מצטיינים וקידום המצויינות כערך בקרב ילדים ובני נוער

* רב-תחומיות ובינתחומיות

הנגשת רוחב היריעה הנלמדת באקדמיה תוך שילוב דיסיפלינות שונות ודיאלוג ביניהן.

* יצירתיות

גירוי הילדים ובני הנוער לחשיבה יצירתית, חוצת גבולות אשר ממציאה, מפתחת ויוצרת חידושים לרווחת הכלל.

* רב-תרבותיות

מדע לכולם- הפיכת המושג מדע לנחלת הכלל, שיחרורו מהקשריו האליטיסטיים והבאתו בפני מספר גדול ככל האפשר של ילדים ובני נוער.

* בין- לאומיות

שיתוף פעולה בתוכניות ויוזמות בינלאומיות מתוך הכרה כי מדע הינו חוצה גבולות.

* ירושלים – חיבור קהילה ואקדמיה

האוניברסיטה העברית לנוער רואה את עצמה כגורם משמעותי לחיזוק ולקידום החיבור של בני נוער לעיר ירושלים ולמדינת ישראל, הן דרך החיבור לחזית המחקר, לאוניברסיטה ולמעבדות, דרך החוויה המדעית, והן ביצירת רשת בוגרים מצטיינים-מובילים ששורשיה נטועים עמוק בהוויה הירושלמית ובחברה הישראלית.

 

.

מדענים צעירים וסקרנים בפעילויות הרשות לקהילה ולנוער.

 

 

 

אנחנו במספרים

היחידה במספרים

.

הפעילויות ממשיכות! הרשמו היום!

 

 

מבנה

צוות

תקנון

 

א. פעילות באוניברסיטה העברית לנוער

• הפעילויות מתקיימות במתקני האוניברסיטה העברית בירושלים / ברחובות, במסגרת ובשעות כפי שייקבע ע"י האוניברסיטה העברית לנוער.
• כל תלמיד אחראי לברר עם המדריך המקצועי או במשרדים באיזו כיתה/מעבדה מתקיימת הפעילות בה הוא משתתף. תלמידים אינם רשאים להיכנס לכיתות של פעילויות שאינם רשומים אליהם.

 

ב. כללי:
• על התלמיד להתנהג בצורה הולמת, לשמור על הסדר ולהישמע להוראות המדריכים והגורמים המוסמכים באוניברסיטה.
• התלמיד והוריו מצהירים כי התלמיד משתייך למערכת החינוך הרגילה וכי הוא במצב בריאותי תקין ואינו סובל מכל מחלה ו/או מגבלה העשויה למנוע ממנו עיסוק בחומרי מעבדה. על  ההורים להודיע על כל שינוי במצב בריאותו של התלמיד כאמור בצירוף חוות דעת רפואית. המשך השתתפותו בפעילויות ייקבע ע"י האוניברסיטה העברית לנוער.
• התלמיד והוריו יישאו באחריות המלאה עבור נזק שיגרם ע"י התלמיד לאוניברסיטה לרבות ציוד ו/או לכל אדם אחר ויחויבו בתשלום מלוא הנזק. למעט נזק הנובע מהתנהגות ו/או שימוש סביר.
• אם חל שינוי לרעה בהתנהגותו של התלמיד, יקוים שימוע עם הורי התלמיד.  על פי שימוע זה ייקבע האם התלמיד ימשיך להשתתף בפעילות או שהשתתפותו תופסק זמנית, או לצמיתות.
• חלק מהפעילויות מצולמות לצרכי תיעוד ופרסום (אתר הבית ודף הפייסבוק של האוניברסיטה העברית לנוער
, סרטוני תדמית וכד'). במידה ואתם מתנגדים לפרסום תמונת בתכם/בנכם אנא צרו קשר עם המשרד להשארת פרטים ואנו נכבד את בקשתכם.

• תוכנית דה וינצ'י- לאוניברסיטה העברית לנוער יש שיתוף פעולה עם חברת co Kids ו בתוכנית זו.
במידה ויש לכם התנגדות שפרטי הקשר שלכם (כולל תמונות וסרטונים) יועברו לחברה זו, לצורך הזמנה להשתתף באירועים שונים ותוכניות המשך, אנא צרו קשר עם המשרד ( 02-6585346) להשארת פרטים ואנו נכבד את בקשתכם.

• בכל תלונה אודות הפעילות, יש לפנות למשרדי האוניברסיטה העברית לנוער. סגל האוניברסיטה העברית לנוער
 מתייחס ברצינות רבה לכל תלונה, ויעשה את המרב כדי לטפל בה.

 


ג. ביטולים:

מחנות מדע:
דמי רישום בסך 5% או 100 ₪ (הנמוך מביניהם) לא יוחזרו בכל מקרה.
ניתן לבטל את ההשתתפות בפעילות בניכוי דמי רישום בלבד, עד 14 יום ממועד הרישום ובתנאי שהביטול כאמור יעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן עבודה לפני מועד תחילת הפעילות.
ביטולים שיתקבלו החל משני ימי עבודה לפני מועד תחילת הפעילות ועד היום השני לפעילות (כולל) יחויבו בדמי ביטול (נוסף על דמי הרישום) בסך 300 ₪.
כל ביטול שיתקבל החל מיום הפעילות השלישי  ואילך יחויב במלוא סכום הפעילות
ביטולים יתקבלו אך ורק בכתב למייל nsmada@savion.huji.ac.il . חובתו של הנרשם לוודא קבלת אישור לביטול.
 
חוגים ותוכניות שנתיות:
דמי רישום בסך 5% או 100 ₪ (הנמוך מביניהם) לא יוחזרו בכל מקרה.
ניתן לבטל את ההשתתפות בפעילות בניכוי דמי רישום בלבד, עד 14 יום ממועד הרישום ובתנאי שהביטול כאמור יעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן עבודה לפני מועד תחילת הפעילות.
ביטולים שיתקבלו החל משני ימי עבודה לפני מועד תחילת הפעילות ועד היום הרביעי לפעילות (כולל) יחויבו בדמי ביטול (נוסף על דמי הרישום) בסך 250 ₪.
כל ביטול אחרי המפגש החמישי ואילך יחויב במלוא סכום הפעילות
⦁ ביטולים יתקבלו אך ורק בכתב למייל מרכז נוער שוחר מדע nsmada@savion.huji.ac.il  או למרכז המעבדות ע"ש בלמונטה  belmonte@savion.huji.ac.il   חובתו של הנרשם לוודא קבלת אישור לביטול.

 

מגמה על אזורית ברובוטיקה:
 פתיחת המגמה מותנית במספר מינימום של נרשמים.

  • דמי רישום לכיתה על-אזורית 350 ₪.
  • ביטולים: - כל ביטול שיתקבל עד השבועיים הראשונים מפתיחת המגמה, דמי רישום לא יוחזרו.
                -
    כל ביטול שיתקבל מהשבועיים הראשונים ועד חודשיים מפתיחת המגמה, החזר של 50%
                - כל ביטול שיתקבל אחרי חודשיים מפתיחת המגמה יחוייב במלוא סכום הפעילות.

 

תוכנית העשרה במתמטיקה:

לאור קיום תקופת הנסיון בתוכנית טרם הרישום אין החזר כספי במקרה של ביטול.

ללא אישור התלמיד וההורים את התקנון לא יוכל התלמיד להשתתף בתכניות האוניברסיטה העברית לנוער באוניברסיטה העברית בירושלים/רחובות במשך שנת הלימודים.