חזון

"אני לעולם לא מלמד את תלמידיי, אני רק מספק את התנאים בהם הם יכולים ללמוד" (אלברט איינשטיין)

 

 

 

 

האוניברסיטה העברית לנוער פועלת במגוון ערוצים:

 

•   העמקת מעורבות האוניברסיטה בקהילה
 
•   חיזוק החינוך המדעי-טכנולוגי
 
•   טיפוח מצוינות
.
•   עידוד נשים לעיסוק במדע
 
•   פיתוח מקצועי למורים
 
•   צמצום פערים והנגשת המדע לפריפריה
 
•   קידום מגזרים ייחודיים בעיר ירושלים בתחום לימודי הליבה והמדעים
.
•   קידום נוער שוליים ופעילויות לבעלי צרכים מיוחדים
 
•   העמקת קשרים בין-לאומיים עם גופי חינוך וחברה
 
•   עידוד דו-קיום
 
•   מעורבות והתנדבות הקהילה האקדמית
 
•   מימוש חזונה של העיר ירושלים כעיר מדע אטרקטיבית ועיר חינוך איכותית מובילה

.

מדענים צעירים וסקרנים בפעילויות הרשות לקהילה ולנוער.