חזון

האוניברסיטה העברית לנוער מאמינה בפתיחת צוהר לילדים ובני נוער לחזות ביופי נופיו של המדע כפי שנלמד ונחקר באוניברסיטה העברית בירושלים.

לב העשייה שלנו הינו חיבור ילדים ובני נוער לעשייה מחקרית מדעית והרחבת אופקיהם בתחומי הדעת הנלמדים באקדמיה.


האוניברסיטה העברית לנוער חרטה על דגלה את הערכים הבאים:

מובילות

מובילות למצויינות אקדמית- טיפוח תלמידים מצטיינים וקידום המצויינות כערך בקרב ילדים ובני נוער

רב-תחומיות ובינתחומיות

הנגשת רוחב היריעה הנלמדת באקדמיה תוך שילוב דיסיפלינות שונות ודיאלוג ביניהן.

יצירתיות

גירוי הילדים ובני הנוער לחשיבה יצירתית, חוצת גבולות אשר ממציאה, מפתחת ויוצרת חידושים לרווחת הכלל.

רב-תרבותיות

מדע לכולם- הפיכת המושג מדע לנחלת הכלל, שיחרורו מהקשריו האליטיסטיים והבאתו בפני מספר גדול ככל האפשר של ילדים ובני נוער.

בין- לאומיות

שיתוף פעולה בתוכניות ויוזמות בינלאומיות מתוך הכרה כי מדע הינו חוצה גבולות.

ירושלים – חיבור קהילה ואקדמיה

האוניברסיטה העברית לנוער רואה את עצמה כגורם משמעותי לחיזוק ולקידום החיבור של בני נוער לעיר ירושלים ולמדינת ישראל, הן דרך החיבור לחזית המחקר, לאוניברסיטה ולמעבדות, דרך החוויה המדעית, והן ביצירת רשת בוגרים מצטיינים-מובילים ששורשיה נטועים עמוק בהוויה הירושלמית ובחברה הישראלית.

 

מדענים צעירים וסקרנים בפעילויות הרשות לקהילה ולנוער.