ד"ר ניקול הוכנר - פילוסופיה פוליטית, האמנם?

ד"ר ניקול הוכנר - התכנית ללימודי תרבות, המחלקה למדע המדינה, הפקולטה למדעי החברה

האם לפוליטיקה יש מה לחפש בחקר הפילוסופיה? נהוג לומר כי הפוליטיקאי מלכלך את ידיו, אם כן אפשר לומר כי לפילוסוף אין ידיים... האחד עסוק במציאות הכי קונקרטית של יחסי כוח ושליטה, והשני עסוק ברעיונות מופשטים ואמיתות נצחיות שאין להם אחיזה במציאות. אחד עסוק במישור הממשי והשני בעולם האידיאות, האם אפשר להפגיש אותם ולייצר פילוסופיה פוליטית?