כתבו עלינו

 

22.06.2017:  כתבה באתר Ynet: "במסגרת תוכנית "מורים חוקרים": בת 19 שעלתה מאתיופיה חתומה על מאמר אקדמי: "גאווה לראות לאן בטי הגיעה" .

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4979581,00.html

Scopus 2017-18: כתבה באנגלית על האוניברסיטה העברית לנוער

:PDF iconscopus_2017-18_headstart.pdf

Scopus 2017-18: כתבה על התכנית מורים-חוקרים 

 PDF iconscopus_morim-hokrim_2017-18.pdf