ד"ר דני אורבך -מבצע ואלקירי: ההתנגדות הגרמנית להיטלר

ד"ר דני אורבך - החוגים להיסטוריה ולימודי אסיה, הפקולטה למדעי הרוח 

במלחמת העולם השנייה, בלב הפיקוד של הצבא הגרמני, פעלה מחתרת אנטי-נאצית חשאית שניסתה להתנקש בהיטלר ולחסל את המשטר הנאצי. אותם קצינים השתמשו בשלל אמצעים יצירתיים: בקבוקי ליקר מתפוצצים, תערוכות מוזיאון ממולכדות ומחבלים מתאבדים.

 

בהרצאה נדבר על אותם לוחמי התנגדות גרמנים, המניעים שלהם, יחסם לשואה ולרצח היהודים, ועל הסוד של כריזמה מהפכנית.