ד"ר איתן ברק, עו"ד - האמנה למניעת תפוצה גרעינית

 

ד"ר איתן ברק, עו"ד - המחלקה ליחסים בינלאומיים, הפקולטה למדעי החברה

 

למרות שנשק גרעיני נחשב ל"משווה הגדול" רק מיעוט מבוטל של מדינות בחר להתחמש בו בעולם של "סעד עצמי", כביטוי מומחה בכיר ליחסים בינלאומיים. ברם, חלקן, שהינן במקביל החברות הקבועות במועצת הביטחון, מחזיקות בנשק ובה בעת חברות באמנה שחותרת לכאורה לא רק למנוע את התפשטות הנשק אלא גם להכחיד את המלאי הקיים.

  • - כיצד אירעה אנומליה זו?
  • - מהי "דילמת היונים"?
  • - מה הן הערבויות החיוביות והשליליות?
  • - וכיצד אירע שמדינות שהפרו את האמנה למעשה חיזקו אותה?

 

בהקשר הישראלי יובהר מדוע ישראל מנועה מלהצטרף לאמנה במעמד בו נמצאות החברות הקבועות במועצת הביטחון ומדוע עד היום ישראל סובלת יותר מכל מדינה אחרת מהעובדה שבתחילה נקבע תוקפה של האמנה ל-25 שנה?

על שאלות אלו ואחרות נענה במסגרת הרצאה זו.