בית ברטר למדע

בית ברטר למדע משמש להלנת קבוצות המוזמנות על ידי יחידות הקשורות עם האוניברסיטה העברית לנוער של האוניברסיטה העברית בירושלים. 

קבוצות אלו מגיעות לירושלים כדי להשתתף בפעילויות חינוכיות הנמשכות מספר ימים רצופים על פי תוכנית הדרכה המוסכמת עם לפחות אחת מיחידות האוניברסיטה העברית לנוער.

תוכניות ההדרכה המוצעות לקבוצות אלה הן:

- "תוכניות מדף" שפותחו ע"י האוניברסיטה העברית לנוער ואושרו ע"י גורמים פדגוגיים ואקדמיים מוסמכים

- תוכניות מיוחדות שהותאמו מן המבחר הנ"ל לצרכי הקבוצות המתארחות

- תוכניות מיוחדות שפותחו במיוחד על פי הזמנה מראש של הקבוצות על פי צרכיהם המיוחדים

איך מגיעים?

גלריה