רשימת קורסים ושכר לימוד

08a8878c0162adff0414ee0093debd4c

7cf9004aba36eada1e13b07ac0d35bb0

עלות הקורסים הינה בהתאם לנהלי האוניברסיטה ולתכניות הלימוד השונות.

 • קורסים תיקניים- קורסים הפתוחים לסטודנטים מן המניין ותלמידי תיכון יכולים להצטרף ללימדוים בקורס (לאחר קבלת אישור מראש החוג). 
  התשלום על קורסים אלו יגבה ע"י האוניברסיטה.
  תשלום עבור קורס תקני: 4% משכ"ל לשעה אקדמית (2 נ"ז) בכל הפקולטות.
  התלמיד פטור  מתשלומים נלווים ומדמי אבטחה, וכן מתקורת שכ"ל בגין היקף לימודים הנמוך מ-50%.
   
 • קורסים ייעודיים לתלמידי תיכון- תשלום עבור קורסים המיועדים לתלמידי תיכון בלבד, תלוי קורס וגורם המימון.
  התשלום על קורסים אלו יגבה ע"י לאוניברסיטה העברית לנוער.
   

קורסים ייעודיים לתלמידי תיכון בשנת תשפ"א:

 

קורס מס' קורס תכנית  עלות הקורס
מבוא למדעי הטבע  77098 מורים-חוקרים 100 ש"ח
יזמות טכנולוגית 49665 נוער שוחר מדע 400 ש"ח 
תורת המשחקים לתלמידי תיכון מצטיינים 67128 נוער שוחר מדע 400 ש"ח
ריגול ומודיעין 49662 נוער שוחר מדע 400 ש"ח
מבוא למדעי המוח  76970 ליד"ה לא נלמד השנה
הקוגניציה של עידן הפוסט אמת 51203 ליד"ה לא נלמד השנה
רביה מינית - ממולקולות עד פילים 72159 מגמות ביולוגיה   

 

 

*  לשנתון האוניברסיטה לחץ כאן