האוניברסיטה העברית בירושלים
הרשות לקהילה ולנוער

הרשות לקהילה ולנוער

האוניברסיטה העברית בירושלים כגוף אקדמי המחויב לקהילה בה הוא פועל, שמה לעצמה מטרה לחשוף בפני הציבור הרחב, צעירים ומבוגרים, את עושר הידע, הדעת והחשיבה . ברשות לקהילה ולנוער פועלים ארבעה מרכזים: מרכז מעבדות למדעים ע"ש בלמונטה, המרכז לנוער שוחר מדע ודעת ע"ש יוסף מאירהוף, המרכז לפיתוח קשרי אוניברסיטה –קהילה, בית ברטר למדע ושדרות טבע וגלריות. המרכזים פונים לקהלי יעד שונים וביחד מאפשרים חשיפה לכלל הקהילה לחשיבה אקדמית ולדיונים מקצועיים מרתקים.
האוניברסיטה העברית בירושלים The Hebrew University of Jerusalem האוניברסיטה העברית בירושלים