08a8878c0162adff0414ee0093debd4c

7cf9004aba36eada1e13b07ac0d35bb0

ענקים אדומים וננסים לבנים

תחום ההרצאה: פיסיקה

המרצה: הדוקטורנט דן כהן - מכון רקח לפיסיקה

 

הרצאה בנושא הולדתם של כוכבים, מהלך חייהם ועד הפיכתם לענקים אדומים, ננסים לבנים ובהמשך לפעמים אף לחורים שחורים.

הסבר על קבוצת הכוכבים אוריון ותצפית על ביטלג'וס, הענק האדום וערפילית אוריון.