מידע למנהלים

תלמידי המורים-החוקרים נהנים מחשיפה לחזית המדע, לפעילויות העשרה ולחוקרים צעירים כמודל לחיקוי מתוך מטרה להגדיל את מס' התלמידים בעיר המתמחים במדעים ברמה גבוהה. 

בתי ספר בהם מלמדים מורים-חוקרים נהנים מקשר קרוב לאקדמיה ומאנשי קשר היכולם לקדם ביצוע עבודות גמר בתחום המדעים. 

בנוסף, תלמידי מגמות המדעים בבתי-ספר בהם מלמדים מורים-חוקרים זכאים להשתתף בקורס אקדמי, אשר יקנה 2 נקודות זכות ברישום עתידי ללימודים באוניברסיטה העברית.    

על מנת לשלב מורה-חוקר בבית-ספרכם, בתחומי הפיזיקה, הכימיה והביולוגיה, ניתן ליצור קשר עם ד"ר ענת בר-גיל בכתובת   Anat.Bar-Gill@mail.huji.ac.il    

או עם מנהלת מחלקת מדע וטכנולוגיה במנהל חינוך ירושלים , גב' מנון הרן   hrmanon@jerusalem.muni.il