פרופ' ניר ברנע - אנרגיה גרעינית, או מה משותף לכור, כוח גרעיני ולדוד שמש?

 

 

פרופ' ניר ברנע - מכון רקח לפיסיקה, הפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע

 

 

נדבר על מבנה הגרעין, קרינה רדיואקטיבית ועל התהליכים הגרעיניים המאפשרים הפקת אנרגיה, כגון: ביקוע גרעיני המנוצל בכורי כוח או היתוך שהוא מנגנון הבעירה של השמש.