פרופ' אבי בינו - אטומים ומולקולות: רואים אותם!

 

פרופ' אבי בינו - המכון לכימיה, הפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע

 

איך הצליח השילוב המנצח בין קרני הרנטגן לגבישים, לפני כמאה שנים, להאיר את עולמם של האטומים והמולקולות ולאפשר לנו לראותם? איך ניתן בתוך שעות מספר, לפענח מבנה מולקולרי של חומר ולצפות במבנים

המופלאים של החלקיקים הזעירים המרכיבים את היקום ואותנו?...