פרופ' גיא רון - המודל הסטנדרטי של פיזיקת החלקיקים

 

פרופ' גיא רון - מכון רקח לפיסיקה, הפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע

 

המודל הסטנדרטי של פיזיקת החלקיקים נבנה בעבודה מאומצת של אלפי פיזיקאים החל משנות השלושים של המאה הקודם. על פי מודל זה, הכול ביקום מורכב ממספר קטן יחסית של חלקיקים בסיסיים אשר יחסי הגומלין ביניהם מייצרים את כל החומר הנראה ביקום. מודל זה הינו התיאור הטוב ביותר כיום המסביר את מגוון התופעות הפיזיקליות בהן אנו נתקלים.

בהרצאה אסקור את המודל הסטנדרטי ואת התגליות החשובות ביותר בפיזיקת החלקיקים של המאה האחרונה.