08a8878c0162adff0414ee0093debd4c

7cf9004aba36eada1e13b07ac0d35bb0

מסה מולרית - מהי?


 

המסה המולרית היא המסה של מול אחד של חומר מסוג מסוים. לכל יסוד ישנה המסה המולרית שלו, המצוינת בטבלה המחזורית לצד שם היסוד.

לדוגמה:

לפחמן (המסומן באות C)  יש מסה מולרית של כ-12 גרם למול - כלומר, מול אחד של פחמן שוקל 12 גרם.

לחמצן (מסומן באות O)  יש מסה מולרית של 16 גרם למול.

המסה המולרית של חומר מולקולרי, שבו כל מולקולה מורכבת ממספר אטומים, מחושבת על-ידי חיבור המסות המולריות של כל האטומים המרכיבים את המולקולה.

כך, המסה המולרית של מולקולת פחמן דו-חמצני (CO2) שווה למסה המולרית של פחמן ועוד פעמיים המסה המולרית של חמצן.