מה הוא מול?

 

כמו שניתן לתאר אורך ביחידות של מטרים, מסה ביחידות של גרם וקילוגרם, וזמן ביחידות של שניה, ישנה יחידה מיוחדת לתיאור כמות של חומר. יחידה זו נקראת מול (mol).

מדוע יש צורך ביחידה כזו? הרי אפשר לדבר על שמונה אטומים של פחמן, או עשרים ושלוש מולקולות של חנקן...

התשובה היא שפעמים רבות יש לנו לתאר מספר עצום של אטומים או מולקולות - בגרם אחד של חומר יש יותר ממיליארד מיליארדים של אטומים! לכן, כדי לספור אטומים מקובל להשתמש במספר מסוים שנקרא מספר אבוגדרו, השווה ל-6.022140857x1023 (בקירוב, 6 שאחריו 23 אפסים, או שש-מאות אלף מיליארד מיליארדים).

כאשר נתון מספר אבוגדרו של חלקיקים, אנו אומרים בקיצור שנתון "מול" של חלקיקים.

לשם המחשה, כמו שאנו קוראים למספר 1,000,000 בשם "מיליון", ואז אנו יכולים לציין את אוכלוסיותיהן של מדינות כ"שמונה מיליון", "חמישים מיליון" וכו', כאשר מדברים על מספר האטומים בכמות נתונה של חומר נהוג לדבר על "מול של אטומי הליום" (זהו מספר האטומים בארבעה גרם של גז הליום), או "0.05 מול של אטומי פחמן" (מספר אטומי הפחמן ביהלום שמשקלו 0.6 גרם, או 3 קראט).