הקוד הבינארי

קוד בינארי הוא צורת כתיבה שיש בה רק שני סימנים: 0 ו-1.

אם בחיי היומיום אנחנו נוהגים לכתוב מספרים בבסיס עשרוני (ישנן ספרות מ-0 עד 9, וכשמגיעים למספר הבא אחרי תשע מייצגים אותו על-ידי כתיבה של 1 בספרת העשרות ו-0 בספרת האחדות), הקוד הבינארי מתאים לכתיבה בבסיס שניוני:

מתחילים לספור מ-0, עוברים ל-1, וכשמגיעים למספר שתיים כבר מייצגים אותו בעזרת הסימן 10.

כדי להגיע לשלוש נוסיף 1 ונקבל 11, וכדי לכתוב ארבע שוב יש להוסיף ספרה - מה שמביא אותנו לסימן 100.

כתיבה בבסיס שניוני היא שימושית במיוחד עבור תיכנות של מערכות דיגיטליות, שלרכיבים שלהן יש שתי רמות של מתח חשמלי: 0 ו-1. זוהי הכתיבה המשמשת בשפת התיכנות הפשוטה ביותר, שנקראת "שפת מכונה". שפות תכנות מתקדמות יותר עושות שימוש במילים באנגלית, שמתורגמות על-ידי המחשב לרצף של סימנים בשפת מכונה.