מר מאיר קדמי

מתאם מחשוב
02-6584315
meirk@savion.huji.ac.il