08a8878c0162adff0414ee0093debd4c

7cf9004aba36eada1e13b07ac0d35bb0

גב' הילה גלעדי

מנהלת חשבונות
02-6584139
hilag@savion.huji.ac.il