גב' אסנת דולינסקי

מזכירה
02-6586256
outreach@savion.huji.ac.il