גלריה

חצר BBלובי BBמדרגות BB

חדר 1 BBאמבטיה 1 BB

אולם עליון 1 Bאולם עליון 2 BBאולם עליון 3 BBאולם עליון 4 BB

חדר אובלי 1 BBחדר אובלי 2 BB