תקנון

 

א. פעילות באוניברסיטה העברית לנוער

• הפעילויות מתקיימות במתקני האוניברסיטה העברית בירושלים / ברחובות, במסגרת ובשעות כפי שייקבע ע"י האוניברסיטה העברית לנוער.
• כל תלמיד אחראי לברר עם המדריך המקצועי או במשרדים באיזו כיתה/מעבדה מתקיימת הפעילות בה הוא משתתף. תלמידים אינם רשאים להיכנס לכיתות של פעילויות שאינם רשומים אליהם.

 

ב. כללי:
• על התלמיד להתנהג בצורה הולמת, לשמור על הסדר ולהישמע להוראות המדריכים והגורמים המוסמכים באוניברסיטה.
• התלמיד והוריו מצהירים כי התלמיד משתייך למערכת החינוך הרגילה וכי הוא במצב בריאותי תקין ואינו סובל מכל מחלה ו/או מגבלה העשויה למנוע ממנו עיסוק בחומרי מעבדה. על  ההורים להודיע על כל שינוי במצב בריאותו של התלמיד כאמור בצירוף חוות דעת רפואית. המשך השתתפותו בפעילויות ייקבע ע"י האוניברסיטה העברית לנוער.
• התלמיד והוריו יישאו באחריות המלאה עבור נזק שיגרם ע"י התלמיד לאוניברסיטה לרבות ציוד ו/או לכל אדם אחר ויחויבו בתשלום מלוא הנזק. למעט נזק הנובע מהתנהגות ו/או שימוש סביר.
• אם חל שינוי לרעה בהתנהגותו של התלמיד, יקוים שימוע עם הורי התלמיד.  על פי שימוע זה ייקבע האם התלמיד ימשיך להשתתף בפעילות או שהשתתפותו תופסק זמנית, או לצמיתות.
• חלק מהפעילויות מצולמות לצרכי תיעוד ופרסום (אתר הבית ודף הפייסבוק של האוניברסיטה העברית לנוער
, סרטוני תדמית וכד'). במידה ואתם מתנגדים לפרסום תמונת בתכם/בנכם אנא צרו קשר עם המשרד להשארת פרטים ואנו נכבד את בקשתכם.

• תוכנית דה וינצ'י- לאוניברסיטה העברית לנוער יש שיתוף פעולה עם חברת co Kids ו בתוכנית זו.
במידה ויש לכם התנגדות שפרטי הקשר שלכם (כולל תמונות וסרטונים) יועברו לחברה זו, לצורך הזמנה להשתתף באירועים שונים ותוכניות המשך, אנא צרו קשר עם המשרד ( 02-6585346) להשארת פרטים ואנו נכבד את בקשתכם.

• בכל תלונה אודות הפעילות, יש לפנות למשרדי האוניברסיטה העברית לנוער. סגל האוניברסיטה העברית לנוער
 מתייחס ברצינות רבה לכל תלונה, ויעשה את המרב כדי לטפל בה.

 


ג. ביטולים:

מחנות מדע:
דמי רישום בסך 5% או 100 ₪ (הנמוך מביניהם) לכל נרשם / משתתף לא יוחזרו בכל מקרה.
ניתן לבטל את ההשתתפות בפעילות בניכוי דמי רישום בלבד לכל נרשם / משתתף, עד 14 יום ממועד הרישום ובתנאי שהביטול כאמור יעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן עבודה לפני מועד תחילת הפעילות.
ביטולים שיתקבלו החל משני ימי עבודה לפני מועד תחילת הפעילות ועד היום השני לפעילות (כולל) יחויבו בדמי ביטול (נוסף על דמי הרישום) בסך 300 ₪ לכל נרשם / משתתף.
כל ביטול שיתקבל החל מיום הפעילות השלישי  ואילך יחויב במלוא סכום הפעילות לכל נרשם / משתתף.
ביטולים יתקבלו אך ורק בכתב למייל nsmada@savion.huji.ac.il . חובתו של הנרשם לוודא קבלת אישור לביטול.

 

מדיניות ביטולים במקרי קורונה:

במקרה של ביטול השתתפות במחנה, לפני תחילתו, עקב הידבקות של נרשם בנגיף הקורונה או כניסתו לבידוד, יוחזר התשלום ששולם, בניכוי דמי רישום.                                                            

במקרה של הידבקות בנגיף הקורונה של משתתף או כניסתו לבידוד במהלך המחנה, או במקרה של ביטול המחנה עקב הידבקות איש צוות בנגיף הקורונה, יינתן החזר חלקי למשתתפים בהתאם לימי המחנה שלא התקיימו עקב כך.


 
חוגים ותוכניות שנתיות:
דמי רישום בסך 5% או 100 ₪ (הנמוך מביניהם) לא יוחזרו בכל מקרה.
ניתן לבטל את ההשתתפות בפעילות בניכוי דמי רישום בלבד, עד 14 יום ממועד הרישום ובתנאי שהביטול כאמור יעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן עבודה לפני מועד תחילת הפעילות.
ביטולים שיתקבלו החל משני ימי עבודה לפני מועד תחילת הפעילות ועד היום הרביעי לפעילות (כולל) יחויבו בדמי ביטול (נוסף על דמי הרישום) בסך 250 ₪.
כל ביטול אחרי המפגש החמישי ואילך יחויב במלוא סכום הפעילות
⦁ ביטולים יתקבלו אך ורק בכתב למייל מרכז נוער שוחר מדע nsmada@savion.huji.ac.il  או למרכז המעבדות ע"ש בלמונטה  belmonte@savion.huji.ac.il   חובתו של הנרשם לוודא קבלת אישור לביטול.

 

מגמה על אזורית: 

דמי רישום לכיתה על-אזורית 350 ₪.

  • ביטולים: - כל ביטול שיתקבל עד השבועיים הראשונים מפתיחת המגמה, דמי רישום לא יוחזרו.
                -
    כל ביטול שיתקבל מהשבועיים הראשונים ועד חודשיים מפתיחת המגמה, החזר של 50%
                - כל ביטול שיתקבל אחרי חודשיים מפתיחת המגמה יחוייב במלוא סכום הפעילות.

 

תוכנית העשרה במתמטיקה:

לאור קיום תקופת הנסיון בתוכנית טרם הרישום אין החזר כספי במקרה של ביטול.

ללא אישור התלמיד וההורים את התקנון לא יוכל התלמיד להשתתף בתכניות האוניברסיטה העברית לנוער באוניברסיטה העברית בירושלים/רחובות במשך שנת הלימודים.