איך 1+1=3?

תחום ההרצאה: למידה שיתופית

המרצה: הדוקטורנט ראובן בן חיים - בית הספר לחינוך

בעידן המידע בו יש ערך רב בשיתוף, הלמידה השיתופית הופכת לנדבך חשוב בהתפתחות הלומד.

המחקר שלי עוסק בליבה של הלמידה השיתופית -  הלמידה בצמד.

במסגרת העבודה אני עוסק בזיהוי התהליכים של אחת מפרקטיקות הלמידה המרכזיות ביהדות, למידה בחברותא. בפרקטיקה זו צמד לומדים, עוסק בפיצוח של טקסט מורכב, בעל מאפיינים ארגומנטטיביים. המחקר עוקב אחרי הלמידה של צמד לומדים "מקצועיים" הלומדים ב"כולל" במהלך שלוש השנים האחרונות ומנסה לפרק את מרכיבי הלמידה השיתופית של הצמד ולבחון האם, ואם כן באיזה אופן, ניתן לעשות שימוש בתהליכים בהם עושים שימוש חברי החברותא.