f9a21b0f1b15d52e8c54d0d119e774ef

5859627769bd79d1dd2eaa101c202392

תוכניות

מגוון הפעילויות מיועד לעידוד תלמידים להעמיק ולהצטיין במדע

הפעילויות מותאמות לפי גיל, רמה מדעית ומטרה.

תכניות מיוחדות פותחו: להעשרה, קידום נשים במדע, קידום נוער בפריפריה, דו-קיום, תכניות ייחודיות למצטיינים והכוון להשכלה גבוהה. לצד אלו פועלות תכניות לקידום כישורי ההוראה ופיתוח מקצועי למורים.

אנו שוקדים באופן מתמיד על פיתוח תכניות לימוד חדשניות ומאתגרות החושפות בפני המשתתפים את המתרחש בחזית המחקר.

אנו מזמינים אתכם לעיין בפעילויות השונות ולבחור את הפעילות המתאימה לכם ביותר!

ברשות לקהילה ולנוער מגוון פעילויות מדעיות לכל הגילאים

 

.