פרופ' מיכה מנדל - הסטטיסטיקה בשירות המשפט

פרופ' מיכה מנדל - המחלקה לסטטיסטיקה, הפקולטה למדעי החברה

תביעות אזרחיות או תביעות פליליות נדונות פעמים רבות בבית המשפט, כאשר כל צד מנסה להביא ראיות לצדקת טענותיו. לדוגמא, המחלקה לזיהוי פלילי מציגה לעתים בפני בית המשפט בדיקה המציינת את מספר חלקיקי הירי שנמצאו על  כפות ידיו של חשוד כראייה המקשרת את אותו האדם לאירוע ירי. דוגמא אחרת היא הצגת נתונים כי תחלואה באזור מסוים גבוהה מזו של האוכלוסייה הכללית בתביעה אזרחית, כפי שלמשל קרה במקרה של חיילי השייטת שצללו בקישון.

עד כמה חזקות הראיות שמביעים הצדדים השונים? עד כמה סביר כי ראייה התומכת בטענה של צד אחד למעשה התקבלה באופן מקרי ולא בשל אשמתו של הצד השני? בשנים האחרונות יש יותר ויותר דרישה לשימוש בסטטיסטיקה בעת הצגה של ראיות בפני בית המשפט.

 

בהרצאתי אנסה להסביר את החשיבות בהערכה מדעית-סטטיסטית של חוזק ראייה ואת הקשיים והאתגרים בביצוע הערכה זו. לשם כך אשתמש בדוגמאות שפורטו למעלה ובאחרות.