סוף העולם ???

תחום ההרצאה: פיסיקה

המרצה: הדוקטורנט דן כהן - מכון רקח לפיסיקה

הרצאה בנושא "ארמגדון-התנגשות עצמים בכדור הארץ" הכוללת הסבר על עצמים המאיימים על כדור הארץ ושיטות לעקוב אחריהם ואולי בעתיד אף להתמודד איתם. הצגת הנושא בדגש על סדרי גודל, עובדות היסטוריות, מעברי אנרגיה והרבה אופטימיות!