08a8878c0162adff0414ee0093debd4c

7cf9004aba36eada1e13b07ac0d35bb0

סוף העולם ???

תחום ההרצאה: פיסיקה

המרצה: הדוקטורנט דן כהן - מכון רקח לפיסיקה

הרצאה בנושא "ארמגדון-התנגשות עצמים בכדור הארץ" הכוללת הסבר על עצמים המאיימים על כדור הארץ ושיטות לעקוב אחריהם ואולי בעתיד אף להתמודד איתם. הצגת הנושא בדגש על סדרי גודל, עובדות היסטוריות, מעברי אנרגיה והרבה אופטימיות!