העולם שלי

תחום ההרצאה: איכות הסביבה

המרצה: הדוקטורנטית מאיה אנגל - הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית

העידן המודרני בו אנו חיים נושא עמו פיתוחים טכנולוגיים רבים ומתאפיין בעלייה מתמדת בתוחלת החיים. הרפואה, התעשייה והחקלאות המודרניים מאפשרים לאוכלוסיית האדם לשגשג, כך שעד סוף המאה צפויים לאכלס את עולמנו כ-11 מיליארד בני-אדם. עם קצב הגידול המסחרר, עולה הצורך במזון ובמשאבים, ועם זאת אף הצורך בפתרונות לסילוק פסולת ולטיפול בזיהום. לבני-האדם השפעה מרחיקת לכת על כדור-הארץ; צריכת יתר היא אחד הגורמים ההרסניים כלפי הסביבה בה אנו חיים והיא מסכנת את עתידנו. מודעות לנזקים שגורם האדם ולשימור הסביבה היא בעלת חשיבות רבה לשינוי תפיסתי והתנהגותי - צעד חשוב בהתמודדות עם נזקים אלו.

בהרצאה ייחשפו התלמידים לנתונים על גידול אוכלוסיית העולם ועל הגורמים לכך. אציג בפני התלמידים תוצאות של מחקרים על צריכה במדינות שונות בעולם, נגדיר בהרצאה מהי "טביעת רגל אקולוגית" ואף נחשב יחד את גודלה של "טביעת הרגל האקולוגית" שלנו.

בנוסף, נדון בנתוני זיהום ובפתרונות אפשריים להפחתת הפסולת שאנו מייצרים, על-מנת שנוכל לשמור על כדור-הארץ ולחיות בעולם טוב יותר.