08a8878c0162adff0414ee0093debd4c

7cf9004aba36eada1e13b07ac0d35bb0

החזק שורד?! למה יש בטבע הרבה מינים?

תחום ההרצאה: אקולוגיה, אבולוציה והתנהגות

המרצה: הדוקטורנט מיכאל קלוז'ני - המכון למדעי החיים ע"ש סילברמן

אחת התופעות המרתקות ביותר בעולם הטבע היא המגוון העצום של צמחים ובעלי חיים שניתן למצוא ביחידות שטח מצומצמות. כיצד ייתכן שבמטר רבוע של אחו ניתן למצוא 50 מינים שונים של צמחים? מדוע בכל מ"ל של מי ים יש מאות מיני חיידקים? מדוע בקילומטר רבוע של יער טרופי ניתן למצוא 800 מיני עצים?

על פניו, מעיקרון "השרדות החזקים/המותאמים ביותר" היינו מצפים למצוא מספר מועט מאוד של מינים בטבע, אבל המציאות שונה לגמרי!

בין היתר, עקב חשיבותו הכלכלית העצומה של המגוון הזה, העיתון המדעי החשוב ביותר בעולם הכתיר את השאלה הזו, שאלת המגוון הביולוגי, כאחת מ-25 השאלות החשובות בכל תחומי המדע!

בפגישה זו אציג כמה מחקרים בחזית המדע שמתמודדים עם השאלה הזו, ואדגים את מגוון הכלים והרעיונות שהמדע משתמש בהם בבואו להתמודד עם כמה מהמערכות המורכבות ביותר בטבע.