08a8878c0162adff0414ee0093debd4c

7cf9004aba36eada1e13b07ac0d35bb0

האימפריה המונגולית והנקודה היהודית

תחום ההרצאה: אסלם ומזרח התיכון

המרצה: הדוקטורנטית נעמה א. ארום - לימודי האסלאם והמזרח התיכון

בימי הביניים, אי אפשר למצוא שני עמים יותר שונים זה מזה: אחד הוא הכוח הצבאי החזק ביותר, שהקים את האימפריה הגדולה ביותר בתולדות האנושות והשני מפוזר בין ממלכות שונות, וחסר כוח צבאי.

האחד חסר כתב משלו, ויצטרך לאמץ כתב מעם אחר והשני שמר את השפה הכתובה אתו לאורך כל נדודיו.

ובכל זאת התקיימו קשרים בין שני העמים, חלקם באגדות של אותם הימים וחלקם במציאות.

בהרצאה נגלה שני מקורות עתיקים בעברית שיספרו טיפה על מפגש זה ורופא יהודי חכם ועקשן ישלים את הסיפור.