ד"ר עמרי סמית - מבנה התאטרון בתקופתו של שייקספיר, ויחסי הגומלין שבינו לבין הדרמה השייקספירית

ד"ר עמרי סמית - החוג לתאטרון ולימודי אמנויות, הפקולטה למדעי הרוח

ההרצאה תסקור בקווים כלליים את התפתחות מבנה התאטרון בתקופתו של שייקספיר, ואת מקומו בשגרת החיים של לונדון.

 

מבנה התאטרון והמאפיינים שלו השפיעו על טכניקות הכתיבה הדרמטית של שייקספיר ובני דורו: אלה ידעו לנצל את יתרונותיו של המבנה, ואף להפוך את חסרונותיו ליתרונות. שייקספיר "תפר" את מחזותיו במיוחד לפי גזרתו של מבנה התאטרון שרווח בתקופתו; לכן, ניתן לפענח מחזות אלה ולרדת לעומקם רק כאשר משחזרים את אופני הצגתם במבנה זה.