08a8878c0162adff0414ee0093debd4c

7cf9004aba36eada1e13b07ac0d35bb0

איש עומד + אישה עומדת = שירותים ציבוריים

תחום ההרצאה: תקשורת חזותית ומגדר

המרצה: הדוקטורנטית אונה שגב - המחלקה לתקשורת, הפקולטה למדעי החברה

הזהות המגדרית בשילוט לשירותים הציבוריים.

 "אנשי השירותים" הם מהדימויים החזותיים הבולטים ביותר במרחב הציבורי. צורתם התקבעה בתודעה הציבורית כייצוג ישיר וחד-משמעי לשירותים הציבוריים. הם מכתיבים חלוקה מגדרית, כדבר שבשגרה, באמצעות משוואה חזותית פשוטה: איש עומד + אישה עומדת = שירותים ציבוריים. הבידול בין שתי הדמויות מבוסס על שמלה. הדמות הלובשת שמלה מזוהה כאישה והדמות השנייה כגבר. ההרצאה המוצעת מבקשת לעמוד על צורת ייצוג זו. כשיטת ייצוג מגדרית בכלל, וכשיטת ייצוג של הזהות הנשית בפרט. התבוננות מעמיקה ב"אנשי השירותים" מגלה כיצד הם מסייעים בהשלטת סדר מועדף ובקיבוע התפיסה השלטת; ההפרדה הדיכוטומית בין גבר לאישה, הגדרת הראוי והנורמטיבי ולעומתו מידור החריג, ה"אחר".

 

ההרצאה, מבוססת על עבודת מחקר מקיפה, סוקרת את התפתחות "אנשי השירותים" מהופעתם לראשונה ועד לעיצובם הנוכחי. בנוסף מתארת את תהליך התפתחות השמלה, שינוי הגזרה ואורכה, ומציגה מאפיינים חזותיים נוספים אשר גויסו במהלך השנים לצורך הייצוג הנשי.

ההרצאה מלווה במגוון דוגמאות חזותיות: גרסאות של "אנשי שירותים" מתקופות שונות וממקומות שונים בעולם, וכן פתרונות עכשוויים, המציעים אלטרנטיבה לשילוט הקיים, ומבקשים להתנתק מהתפיסות המיושנות הנהוגות בו. בחלק מהמקרים אף מגויסים השלטים כפלטפורמה לקידום של שינוי חברתי.