מתחם האיחוד האירופי

08a8878c0162adff0414ee0093debd4c

7cf9004aba36eada1e13b07ac0d35bb0

הצגת מחקרים זוכי מענק ה ERC של האיחוד האירופי בסגנון .T.E.D

לובי בניין נוער שוחר מדע

 

17:45          "תיארוך חומרים ארכיאולוגים וגיאולוגים בעזרת כרונולוגיה מגנטית חדשה" -  מחקר של ד"ר רון שער (הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע - המכון למדעי כדור הארץ):

המחקר הארכיאולוגי והגיאולוגי מסתמך במידה רבה על היכולת לתארך את זמן ההיווצרות של חומרים. במחקר זה אנחנו מפתחים שיטה לתיארוך חומרים גיאולוגיים וארכיאולוגיים, שגילם פחות מ-10,000 שנה לפני ההווה, מתוך המגנטיות של החומרים. השיטה מבוססת על שני עקרונות: 1) השדה המגנטי של כדור הארץ אינו קבוע, אלא משתנה בזמן. 2) חומרים שונים ״מקליטים״ את השדה המגנטי בזמן היווצרם. על מנת ליישם עקרונות אלו כשיטת תיארוך אנחנו חוקרים חומרים ארכיאולוגיים ומשקעים אגמיים מתוארכים היטב ומייצרים עקומות של השינויים של השדה המגנטי בזמן. עקומות אלה מגדירות ״כרונולוגיה מגנטית״. בהינתן הכרונולוגיה המגנטית, אנו מתארכים חומר שגילו אינו ידוע על ידי השוואת השדה המגנטי כפי שנמדד בחומר עם עקומות השינויים. בהרצאה נציג מספר מקרי בחן של שימוש בשיטה: בארכיאולוגיה - קביעת גיל של קרמיקה ותעודות מתקופת הברונזה, שחזור ארועי חורבנות אשור ובבבל ומה שביניהם; בגיאולוגיה – תיארוך שינויי אקלים ורעידות אדמה שהוקלטו במשקעי ים המלח הקדום

 

 19:00          "על משחקים והוכחות"מחקר של פרופ' אילון לינדנשטראוס, זוכה למדלית פילדס (הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע - מכון איינשטיין למתמטיקה). מציג הפוסט-דוקטורנט ארז נשרים:

למלון אינסופי מגיעים אינסוף אוטובוסים אינסופיים - האם תוכלו להתאים לכל נוסע חדר משלו? ואיך לשחק משחק סימולטני מול אינסוף יריבים? בשנת 1965 המציא המתמטיקאי וולפגנג שמידט משחק פשוט, אבל אינסופי: שני שחקנים, אליס ובוב, בוחרים, כל אחד בתורו, עיגול שמוכל בעיגול של היריב וברדיוס שקטן ממנו, וחוזר חלילה, ביחס שנקבע מראש בתחילת המשחק. במוקד המחקר שלנו נמצאת שאלה משנות ה-30 של המתמטיקאי ג'ון אדנזור ליטלווד לגבי זוגות של מספרים רציונלים עם מכנה משותף קטן. בהרצאה אציג את השאלה של ליטלווד ואדבר על הקשר למשחק של שמידט ולאוטובוסים אינסופיים.

 

לחזרה לעמוד הראשי