להרשמה לפעילויות

לרישום לפעילויות מעבדות בלמונטה - תכניות מדעני העתיד וכיתות על-אזוריות לחץ כאן

לרישום לפעילויות נוער שוחר מדע מחנות קיץ וחגים, תכניות מצוינות וחוגים לחץ כאן