להרשמה לפעילויות

08a8878c0162adff0414ee0093debd4c

7cf9004aba36eada1e13b07ac0d35bb0

לרישום לפעילויות מעבדות בלמונטה - תכניות מדעני העתיד וכיתות על-אזוריות לחץ כאן

לרישום לפעילויות נוער שוחר מדע מחנות קיץ וחגים, תכניות מצוינות וחוגים לחץ כאן