צוות האוניברסיטה העברית לנוער

  • מנהלת האוניברסיטה העברית לנוער
  • מנהלת חשבונות
  • מנהלת חשבונות
  • מנהל מרכז בלמונטה
  • עוזר כוח אדם
  • מתאם מחשוב
  • רכזת פרוייקטים
  • ניקיון ותחזוקה
  • רכזת בית ברטר