האוניברסיטה העברית בירושלים
הרשות לקהילה ולנוער
האוניבסיטה העברית

תולדות האוניברסיטה

הרעיון להקים אוניברסיטה של העם היהודי בארץ ישראל היה שזור בחזון הציוני מראשיתו. ההחלטה על הקמתה של האוניברסיטה התקבלה ב-1913 בקונגרס הציוני הי"א שהתכנס בוינה.  עם רכישת אחוזתו של ג'ון גריי היל בהר הצופים נפתחה הדרך להגשמת ההחלטה וב-1918 הונחה אבן הפינה לאוניברסיטה החדשה.

שערי האוניברסיטה נפתחו כעבור שבע שנים, ב-1 לאפריל 1925, בטקס  חגיגי ובמעמד מנהיגי העולם היהודי והתנועה הציונית, ראשי היישוב ומדענים מרחבי העולם. בין המשתתפים הד"ר חיים ויצמן, הלורד בלפור, ויסקונט אלנבי,  סר הרברט סמואל, הרב א"י קוק, המשורר חיים נחמן ביאליק ועוד רבים.

ימים ספורים לאחר טקס פתיחת האוניברסיטה הוחלט על הקמת חבר נאמנים, גוף עצמאי ובלתי תלוי שידאג ל"הבטחת הבסיס הכספי לפעילותה של האוניברסיטה ולהתפתחותה בעתיד". היושב ראש הראשון היה ד"ר חיים ויצמן ובין חבריו היו חיים נחמן ביאליק, א"צ גינצבורג (אחד העם) , פרופ' אלברט איינשטיין, ד"ר יהודה ליב מאגנס, מר ג'יימס רוטשילד, סר אלפרד מונד, מר נחום סוקולוב ומר פליקס ורבורג.

שלושה מכוני מחקר היו בעת פתיחת האוניברסיטה והם המכון למיקרוביולוגיה, המכון לכימיה והמכון ליהדות. במכונים היו 33 חברי סגל ו-141 סטודנטים. התארים הראשונים, תוארי מוסמך, הוענקו ב-1931 ל-13 סטודנטים.

בשנת 1947, ערב קום המדינה, כבר הייתה האוניברסיטה מוסד מחקר והוראה גדול ומבוסס שעסק במחקר והוראה בתחומי מדעי הרוח, מדעי הטבע והמתמטיקה, רפואה, חינוך וחקלאות (האחרון בקמפוס ברחובות). כמו כן היו בו הספרייה הלאומית והאוניברסיטאית; בית דפוס ומרכז לחינוך מבוגרים. יותר מ-1,000 סטודנטים למדו באוניברסיטה ומספר חברי הסגל היה כ-200. 

מלחמת העצמאות גרמה לניתוק הר הצופים מחלקה המערבי של ירושלים. ב-1948 בעקבות ההתקפה על השיירה להר הצופים, נאלצה האוניברסיטה לרדת מן ההר ולחפש אכסניה זמנית למחלקותיה במקומות שונים ברחבי העיר.  

ב-1954 החלה בנייתו של קמפוס מרכזי חדש בלב ירושלים המערבית, בגבעת רם, שנחנך
ב-1958. כעבור שנים מעטות, החלה הקמתו של המרכז הרפואי בעין כרם ובשיתוף פעולה עם "הסתדרות מדיצינית הדסה", הוקמו שם הפקולטות לרפואה ולרפואת שיניים. בתחילת שנת 1967, כבר פעלו שבע הפקולטות של האוניברסיטה וכמה בתי ספר. מספר הסטודנטים שלמדו בה היה מעל 12,500.

עם איחוד העיר ירושלים, בעקבות מלחמת ששת הימים, הוחל בשיקום הקמפוס בהר                   הצופים ובהתאמתו לצרכים החדשים. ב-1981 נפתח הקמפוס בהר הצופים שחזר להיות הקמפוס המרכזי של האוניברסיטה. מאז ועד היום מוסיפה האוניברסיטה לצמוח ולהתפתח, מספר התלמידים לכל התארים עולה, נוספים מבנים חדשים, מדי שנה נפתחות תכניות חדשות, מרכזי מחקר חדשים ומעבדות חדשות, ומדי שנה בשנה מצטרפים לסגל האוניברסיטה חוקרים צעירים מצטיינים.
האוניברסיטה העברית בירושלים The Hebrew University of Jerusalem