האוניברסיטה העברית בירושלים
הרשות לקהילה ולנוער
אודות

אודות


האוניברסיטה העברית בירושלים כגוף אקדמי המחויב לקהילה בה הוא פועל, שמה לעצמה מטרה לחשוף בפני הציבור הרחב, צעירים ומבוגרים, את עושר הידע, הדעת והחשיבה שבה.

האוניברסיטה העברית בירושלים The Hebrew University of Jerusalem